(0)
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
اصول بهداشت محیط در بیمارستان
نویسنده: نشمین انصاری، نگار انصاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1396
زبان: فارسی
صفحات: 162
قیمت: 230,000 ریال
ناموجود
توضیحات
بهداشت محیط در بحران( آبرسانی و دفع فاضلاب)
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
بهداشت محیط در بحران( آبرسانی و دفع فاضلاب)
نویسنده: سیدعلیرضا موسوی،فریده کمری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1392
زبان: فارسی
صفحات: 236
قیمت: 120,000 ریال
ناموجود
توضیحات
مبانی کاربر فناوری زیستی در محیط زیست
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
نویسنده: علی الماسی ، روح الله شکری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1391
زبان: فارسی
صفحات: 356
قیمت: 180,000 ریال
درسنامه مهندسی بهداشت محیط ، تصفیه فاضلاب
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
درسنامه مهندسی بهداشت محیط ، تصفیه فاضلاب
نویسنده: کیومرث شرفی ،مقداد پیر صاحب ، مسعود مرادی،نظیر فتاحی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1393
زبان: فارسی
صفحات: 108
قیمت: 119,000 ریال
درسنامه مهندسی بهداشت محیط ، تصفیه آب و توسعه منابع
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
درسنامه مهندسی بهداشت محیط ، تصفیه آب و توسعه منابع
نویسنده: کیومرث شرفی ،مقداد پیر صاحب ، مسعود مرادی،نظیر فتاحی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1393
زبان: فارسی
صفحات: 140
قیمت: 119,000 ریال
درسنامه بهداشت محیط ، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
درسنامه بهداشت محیط ، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب
نویسنده: کیومرث شرفی ،مقداد پیر صاحب ، مسعود مرادی،نظیر فتاحی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1393
زبان: فارسی
صفحات: 130
قیمت: 119,000 ریال
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
نویسنده: کیومرث شرفی ،مقداد پیر صاحب ، مسعود مرادی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1393
زبان: فارسی
صفحات: 165
قیمت: 149,000 ریال
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
درسنامه مهندسی بهداشت محیط،کلیات بهداشت محیط
نویسنده: کیومرث شرفی ،مقداد پیر صاحب ، مسعود مرادی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1393
زبان: فارسی
صفحات: 182
قیمت: 149,000 ریال
بیشتر
loading...

لطفا منتظر بمانید...