(0)
راهنمای عملی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
راهنمای عملی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
نویسنده: معصومعلی معصومی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1385
زبان: فارسی
صفحات: 268
قیمت: 28,000 ریال
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
راهکارهای توسعه:عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت
نویسنده: دکتر بهزاد کرمی متین، دکتر محمدرضا نیکبخت، دکتر فرید نجفی، دکتر صمد نوری زاد، دکتر بهروز حمزه
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1390
زبان: فارسی
صفحات: 251
قیمت: 1 ریال
ناموجود
توضیحات
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
راهکارهای توسعه:مبانی ارزشی ،سیاست ها ،اهداف کلی و راهبردی سلامت
نویسنده: دکتر بهزاد کرمی متین، دکتر محمدرضا نیکبخت، دکتر فرید نجفی، دکتر شهاب معینی، دکتر ابراهیم شکیبا
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1389
زبان: فارسی
صفحات: 339
قیمت: 1 ریال
ناموجود
توضیحات
راهکارهای توسعه: پویایی سازمن،برنامه ریزی استراتژیک
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
راهکارهای توسعه: پویایی سازمن،برنامه ریزی استراتژیک
نویسنده: دکتر بهزاد کرمی متین، دکتر محمدرضا نیکبخت، دکتر فرید نجفی، دکتر بهروز حمزه، دکتر ابراهیم شکیبا
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1392
زبان: فارسی
صفحات: 368
قیمت: 150,000 ریال
ناموجود
توضیحات
بیشتر
loading...

لطفا منتظر بمانید...