(0)
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
شیمی معدنی دارویی: اصول و روش‌های بررسی برهم‌کنش کمپلکس‌های معدنی و ترکیبات شیمیایی با DNA و پروتئین‌های پلاسما
نویسنده: ناهید شاه آبادی، صبا حدیدی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1394
زبان: فارسی
صفحات: 447
قیمت: 170,000 ریال
مبانی الکتروفورز و کاربرد آن در میکروب شناسی
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
مبانی الکتروفورز و کاربرد آن در میکروب شناسی
نویسنده: حمید لولخمسه ،عباس فراهانی ، پرویز مهاجری ،
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1393
زبان: فارسی
صفحات: 106
قیمت: 75,000 ریال
ناموجود
توضیحات
رادیو اکتیویته ،رادیونوکلوئید ، تابش
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
رادیو اکتیویته ،رادیونوکلوئید ، تابش
نویسنده: ژوزف مگیل ،جان گآلی
مترجم: نیما رستو پور ،احسان خدامرادی ،محمد تقی عیوضی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1388
زبان: فارسی
صفحات: 349
قیمت: 35,000 ریال
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
شیمی آب آشامیدنی
نویسنده: Barbara A. Hauser
مترجم: دکتر سید محمد عزیزی ،دکتر محمد سلطانیان ،مهندس رضا داوودی ،مهندس علی جعفری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1389
زبان: فارسی
صفحات: 313
قیمت: 52,500 ریال
راهنمای نظری و عملی الکتروفورز پروتئین در ژل
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
راهنمای نظری و عملی الکتروفورز پروتئین در ژل
نویسنده: دکتر علی مصطفایی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1382
زبان: فارسی
صفحات: 167
قیمت: 100,000 ریال
ناموجود
توضیحات
بیوشیمی،بیوفیزیک متابولیسم
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
بیوشیمی و بیوفیزیک متابولیسم
نویسنده: دکتر رضا خدارحمی ، نوشین بهرامی قانع
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1378
زبان: فارسی
صفحات: 522
قیمت: 120,000 ریال
فیزیک و تکنولوژی فرا صوت
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
فیزیک و تکنولوژی فراصوت
نویسنده: وی ون گیبس ، دیوید کل ،آنتونیو ساسانو
مترجم: دکتر وهاب دهلقی ، صالح صالحی ذهابی ، دکتر محمد تقی عیوضی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1391
زبان: فارسی
صفحات: 304
قیمت: 7,500 ریال
بیشتر
loading...

لطفا منتظر بمانید...