(0)
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
مدیریت مبتنی بر شواهد
نویسنده: یحیی صفری، احمد مصطفایی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1398
زبان: فارسی
صفحات: 135
قیمت: 350,000 ریال
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
مدیریت سلامت در زلزله
نویسنده: محمودرضا مرادی، بهزاد كرمی متین، فریبرز ایمانی، علی الماسی، حبیب اله خزایی، بهمن روشنی، فاطمه رضوان مدنی، ابراهیم شكیبا، امید عبدی، زهرا عطافر، محمدرضا غلامی، قباد محمدی، مسعود مرادی، فیض اله منصوری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1397
زبان: فارسی
صفحات: 420
قیمت: 1,000,000 ریال
راهنمای عملی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
راهنمای عملی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
نویسنده: معصومعلی معصومی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1385
زبان: فارسی
صفحات: 268
قیمت: 28,000 ریال
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
راهکارهای توسعه:عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت
نویسنده: دکتر بهزاد کرمی متین، دکتر محمدرضا نیکبخت، دکتر فرید نجفی، دکتر صمد نوری زاد، دکتر بهروز حمزه
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1390
زبان: فارسی
صفحات: 251
قیمت: 1 ریال
ناموجود
توضیحات
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
راهکارهای توسعه:مبانی ارزشی ،سیاست ها ،اهداف کلی و راهبردی سلامت
نویسنده: دکتر بهزاد کرمی متین، دکتر محمدرضا نیکبخت، دکتر فرید نجفی، دکتر شهاب معینی، دکتر ابراهیم شکیبا
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1389
زبان: فارسی
صفحات: 339
قیمت: 1 ریال
ناموجود
توضیحات
راهکارهای توسعه: پویایی سازمن،برنامه ریزی استراتژیک
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
راهکارهای توسعه: پویایی سازمن،برنامه ریزی استراتژیک
نویسنده: دکتر بهزاد کرمی متین، دکتر محمدرضا نیکبخت، دکتر فرید نجفی، دکتر بهروز حمزه، دکتر ابراهیم شکیبا
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1392
زبان: فارسی
صفحات: 368
قیمت: 150,000 ریال
ناموجود
توضیحات
مبانی و اصول مدیریت در مراکز آموزشی درمانی
جهت بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید
نویسنده: دکتر یحیی صفری - محمود فخری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سال چاپ: 1392
زبان: فارسی
صفحات: 332
قیمت: 140,000 ریال
ناموجود
توضیحات
بیشتر
loading...

لطفا منتظر بمانید...